skip to Main Content

Algemene voorwaarden CaFa56

 1. CaFa56 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83267867 en gevestigd te Schijndelseweg 46,5491 TB in Sint Oedenrode.
 2. Door het boeken van een ceremonie of andere activiteit via de website plaatst de deelnemer een officieel boekingsverzoek en verklaart deze zich akkoord met de algemene voorwaarden. CaFa56 bevestigt deze boeking, waarna de deelnemer een factuur ontvangt. De boeking is definitief, wanneer deze factuur is voldaan. Hiermee is je plek voor de ceremonie gegarandeerd.
 3. Deelname aan de ceremonie geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Annulering

 • Indien de deelnemer besluit de boeking te annuleren, dient deze CaFa56 hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte te brengen.
 • Als de deelnemer omwille van onvoorziene omstandigheden niet in staat is om de ceremonie bij te wonen, kan in overleg met CaFa56 een andere geschikte datum worden gepland.
 • Indien een deelnemer zich vrijwillig terug trekt, dan heeft deze recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de deelnamekosten:
 • Annulering tot twee weken van tevoren: 75% restitutie
 • Annulering tussen twee weken en een week van tevoren: 50% restitutie
 • Annulering binnen een week van tevoren: geen restitutie

We zijn hiertoe genoodzaakt omdat we veel tijd investeren in de voorbereiding van ceremonies en de invulling van een lege plek op korte termijn veelal niet meer mogelijk is.

 • Indien de deelnemer niet in staat is om de ceremonie bij te wonen, mag een vervanger worden aangedragen, mits de gegevens van de vervangende deelnemer tijdig schriftelijk zijn ingediend en goedgekeurd door CaFa56.
 • CaFa56 heeft het recht om de ceremonie te verplaatsen of te annuleren. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht via de bij de boeking opgegeven contactgegevens. In geval van annulering aan onze zijde, wordt het volledige bedrag aan de deelnemer terugbetaald. Overige aansprakelijkheids- en schadeclaims van de deelnemer zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor op voorhand gemaakte kosten gerelateerd aan de ceremonie, zoals reis- of verblijfskosten.

Uitsluiting

 • CaFa56 heeft het recht om – op basis van gegronde redenen – personen uit te sluiten van deelname aan een ceremonie. Dit is onder andere het geval wanneer de deelnemer:
 • zwanger is of borstvoeding geeft;
 • gebruik maakt van medicatie die niet samen gaat met truffels, zoals antidepressiva;
 • een verleden heeft met psychoses, schizofrenie of borderline – of wanneer er reden is om aan te nemen dat hiervoor aanleg is;
 • een schimmelallergie heeft;
 • voorafgaand aan en tijdens de sessie onder invloed is van verdovende middelen, waaronder alcohol.

Aansprakelijkheid

 1. CaFa56 zal zorg dragen voor een deugdelijk en ordentelijk verloop van de ceremonie.
 2. Deelname aan een ceremonie is geheel op eigen risico. CaFa56 is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard ten gevolge van de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt via info@cafa56.nl.
 4. Opvolging van onze richtlijnen voorafgaand aan en tijdens de ceremonie zorgt er – in principe – voor dat je een spirituele reis gaat maken. Echter, wij kunnen niet garanderen dát en in hoeverre je op reis gaat en hoe deze reis zal verlopen. Dit is voor iedereen anders en verschilt bovendien per reis.

Medische disclaimers

 1. De ceremonies en andere activiteiten zoals aangeboden worden, zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding – als hulpmiddel bij persoonlijke, spirituele groei en ontwikkeling – en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapieën. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd medisch professional.
 2. Meld eventuele lichamelijke klachten waardoor deelname wordt bemoeilijkt of niet mogelijk is altijd voorafgaand aan de ceremonie of activiteit aan de ceremoniebegeleider. Mogelijk kan de begeleider het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte alternatieven aanreiken.
 3. Indien de deelnemer onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut, wordt hij/zij dringend verzocht dit te melden bij de begeleider. Tevens dient het gebruik van medicatie of antidepressiva te worden vermeld.
 4. Neem lichamelijke klachten serieus en forceer jezelf niet.

Wijziging in programmering ceremonie of activiteit

 1. CaFa56 heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een ceremonie of activiteit, bijvoorbeeld wanneer een begeleider/docent wegens ziekte of andere omstandigheden de ceremonie/activiteit niet (meer) kan verzorgen. Indien mogelijk zorgt CaFa56 voor een professioneel en kwalitatief waardig vervanger. Deelnemers worden hierover voorafgaand aan de ceremonie ingelicht.

Huisregels

 1. Onze locatie is rookvrij, afgezien van de rook(buiten)ruimte die daarvoor bestemd is. Gebruik van drugs, alcohol en/of zelf meegebrachte psychedelica zijn gedurende het gehele verblijf niet toegestaan.
 2. CaFa56 heeft haar ‘huis’ met zorg gekozen. Behandel daarom de locatie en haar omgeving met zorg en respect – zoals je eigen huis. Samen dragen we hier zorg voor. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 3. Binnen CaFa56 is iedereen gelijk en gaan we op een respectvolle en harmonieuze manier met elkaar om.
 4. Deelnemers die zich niet houden aan de huisregels of algemene voorwaarden, dan wel aanwijzigingen van de begeleiding niet in acht nemen, kan de toegang tot de ceremonie/activiteit worden ontzegd. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie.
 5. Het maken van video- of geluidsopnames gedurende de ceremonie is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van CaFa56 en van de overige deelnemers.

Privacy

 • Met het oog op de privacywet AVG, mogen deelnemers ervan uitgaan dat zorgvuldig zal worden omgegaan met hun persoonsgegevens.

Vragen over onze algemene voorwaarden? Neem contact met ons op via info@cafa56.nl.

Back To Top